Werkgebied: Veiligheid
Functie: tagiair-Afstudeerder
Regio: Friesland, Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland
Locatie: Heerenveen, Deventer, Capelle a/d IJssel

In Nederland vindt sinds enige tijd een maatschappelijke discussie plaats over de nut en noodzaak van het plaatsen van windturbines. Desondanks heeft de regering de provincies in Nederland een doelstelling gegeven over de grootte van het te installeren vermogen aan windturbines.

Dit is jouw uitdaging
Wij zijn als Antea Group nauw betrokken bij het realiseren van deze doelstellingen. Onze adviesgroep SAVE van de Businesslijn Veiligheid houdt zich met name bezig met de risico's van windturbines in NL. Daarin willen wij leidend zijn in de markt. Dit betekent dat als bedrijven en projectontwikkelaars een turbine willen plaatsen zij direct aan ons moeten denken als het gaat om de risico's daarvan. Voor het bereiken en behouden van deze marktpositie doen wij blijvend onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Wij hebben hiervoor onder andere een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd:

Hoe bepaal je representatieve weerstandscoefficienten voor windturbines; theorie versus praktijk? Het handboek geeft hiervoor een aanzet maar geen oplossing. Wij willen graag een verdiepend onderzoek.Gevoeligheidsanalyse rekenmethodiek windturbines. Welke parameters zijn maatgevend voor de risico's en zijn deze gelijk voor verschillende type windturbines? Zo niet, waar liggen de verschillen?Marktonderzoek: Hoeveel werk moet er worden gedaan om de nationale doelstelling te bereiken en wat is daar voor nodig?Validatieonderzoek van ons rekenmodel aan het Handboek Windturbines van 2013. Wat is daarvoor nog nodig? Handleiding voor eigen gebruik maken.Impactonderzoek van vallende onderdelen. Stel een onderdeel van een windturbine valt op een bouwwerk, kunstwerk, dijklichaam en/of tankenpark. Welke krachten komen hierbij vrij en wat betekent dat voor de schade aan getroffen objecten?

Wat vragen we van jou?
Voor de uitvoering van de onderzoek zoeken wij studenten met een technische opleiding (universiteit) (natuur- en wiskunde (toegepast), chemische technologie, technische bedrijfskunde, civiele techniek). Voel jij je aangesproken tot het onderwerp, dan horen wij graag jouw idee en invulling van het onderzoek, waarna wij een gezamenlijk onderzoek definieren dat zowel geschikt is voor jouw studie als voor onze doelstelling.

Werken bij Antea Group
Bij Antea Group geloven we dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Inhoudelijke uitdaging en ruimte om jezelf te ontwikkelen vinden we daarom belangrijk. Daarnaast bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden die je kunt aansluiten op jouw wensen en behoeften. Antea Group kent een informele bedrijfscultuur. We gaan voor kwaliteit, maar zonder al te veel omhaal. Kortom, je voelt je snel thuis in onze organisatie.

Antea Group en Veiligheid
Als onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau is Antea Group actief binnen alle facetten van onze leefomgeving. Binnen de businesslijn Veiligheid bieden we specialistische dienstverlening op het gebied van industriele veiligheid, crisisbeheersing en -preventie en brandveiligheid. Met het label Van der Heide zijn we marktleider op het gebied van (elektro)technische veiligheid en kathodische bescherming, veiligheidsinspecties en elektrotechnische opleidingen. Daarnaast werkt de businesslijn aan de nieuwbouw en renovatie van openbare gebouwen, kantoren of industriele bouwwerken.

Antea Group
Understanding today. Improving tomorrow.

Interesse?
Laat ons in een motivatiebrief en cv weten wat je te bieden hebt en wat je ambities zijn.

Meer informatie:
Neem contact op met Ester Turubassa, telefoonnummer (0570) 50 13 74.