In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie. Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.

 

 • Locatie:Den Haag of Heerlen
 • Opleidingsniveau:HBO, WO
 • Categorie:ICT
 • Dienstverband:Stage
 • Uur per week:40
 • Salaris:Een stagevergoeding van € 616,- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
 • Deadline:31 Dec 2019


Solliciteren
Waar kom je te werken?
Het Waarneem Innovatienetwerk (WIN) van het CBS en de Universiteit Utrecht is een gemengd team van IT’ers, methodologen en inhoudelijk onderzoekers. De standplaats is het CBS in Den Haag of Heerlen. Binnen WIN werken verschillende stagiairs van hogescholen en universiteiten.


Het werk
Achtergrond
De wijze waarop personen en bedrijven communiceren, is de laatste jaren sterk veranderd met de komst van internet en daaropvolgend allerlei media en devices. Verwachtingspatronen over hoe het CBS communiceert, zijn daarmee ook veranderd. De inzet van mobile devices en allerlei wearables zijn een voor de hand liggende stap; niet alleen om enquêtes uit te zetten, maar vooral ook om de sensoren van deze devices te benutten voor het meten van allerlei gedrag. Hierbij valt te denken aan onderwerpen die geheugen vereisen en/of een grote cognitieve inspanning, zoals uitgaven en tijdbesteding, onderwerpen die inhoudelijke kennis vragen, zoals gezondheid of wooncondities, of onderwerpen die sowieso moeilijk via vragen zijn te beantwoorden, zoals bijvoorbeeld de mate van beweging.
Sensoren bieden kansen in deze situaties, omdat ze in allerlei vormen voorkomen in standaard devices zoals smartphones en tablets, maar ook in meer specialistische devices zoals fitbits, smartwatches e.d. Het gebruik van sensoren vereist echter wel een infrastructuur, apps of browers, die sensoren aansturen en data mining en analyse voordat ruwe data omgezet kunnen worden naar statistieken.
CBS en Universiteit Utrecht zijn binnen het gemeenschappelijke Waarneem Innovatienetwerk (WIN) gestart met het verkennen van sensoren voor verschillende surveys. Hulp daarbij is zeer gewenst en op allerlei IT terreinen liggen er onderzoeksvragen.

Jouw stage
Na een verkenning van de basistechnieken achter apps samen met WIN onderzoekers, start je met de ontwikkeling, toetsing en/of analyse van prototype apps voor een specifiek thema. Thema’s waar nu hulp nodig is, zijn tijdbesteding, uitgaven, leefcondities en wooncondities.
We zoeken daarbij antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we sensoren combineren om statistieken voor deze thema’s te meten?
 • Hoe kunnen we zo zuinig mogelijk omgaan met batterijgebruik?
 • Kunnen we standaard devices zoals smartphones combineren met meer geavanceerde sensoren?
 • Hoe kunnen we sensormetingen monitoren en eventueel push-notificaties terugsturen?
 • Wat voor infrastructuur is nodig om terugkoppeling naar respondenten mogelijk te maken?
 • Hoe kunnen we sensordata analyseren en uit metingen leren, zodat zo min mogelijk interactie met de respondent nodig is?
 • Hoe maken we de user interface zo gebruiksvriendelijk mogelijk?

Naast ontwikkeling van sensormetingen spelen ook tests met proefpersonen een belangrijke rol. Daarvoor zijn faciliteiten beschikbaar op het CBS en in Utrecht.

Jouw profiel

 • Je volgt een hbo- of wo –opleiding met vakgebied informatica.
 • Je bent een team werker die analytisch is ingesteld.
 • Je bent thuis in de volgende programmeertalen en frameworks:
  • Flutter (Dart)
  • JavaScript (Phonegap)
  • Java (Android)
  • Swift and Objective C (iOS)

Ons aanbod
Bij een stageduur van meer dan één maand heb je als stagiair recht op een stagevergoeding. Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van €616,- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Meer weten?
Meer weten? Neem contact op met Barry Schouten, Senior Methodoloog, 070 3374905 voor meer informatie.

Reacties
Je reactie op de vacature Mobile device sensordata voor surveys (HBO, WO) ontvangen wij graag met je CV en motivatiebrief.

Karin van Kasteel, Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie - recruiter bij CBS
Karin van Kasteel, Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie
Stel je vraag via: