Als projectingenieur van Oranjewoud maak je, op basis van technische gegevens en omgevingsfactoren, vertalingen van ontwerpen naar concrete, haalbare technische oplossingen. Je werkt vanuit een overzicht van de wensen en eisen van de opdrachtgever en kunt optreden als operationeel projectleider van een of meer omvangrijke en complexe projecten. Ook voer je berekeningen uit voor besteksvoorbereiding en bestekken, waarbij je de wensen en eisen van de gebruikers/opdrachtgever van het informatiesysteem en/of de infrastructurele componenten meeneemt in je voorstellen. Tevens adviseer je vanuit je technische kennis over projectvoorbereiding, voortgang en het resultaat van de uitvoering en op basis van je inzichten en berekeningen stel je rapporten, planningen, kostenramingen en risicoanalyses op.